HIDScope

Dependents of HIDScope

A dependent is a program or library which makes use of this library.

library
aanpassing met notch
Highpass en Notch filter voor EMG verwerking
Laagdoorlaatfilter MBED + HIDscope + optionele LCD
werkend filter: 50 hz notch 20 hz hoogdoorlaat 80 hz laagdoorlaat geabsoluteerd vermenigvuldigd met 10
elke 2 sec verandering van richting
werkend filter: 50 hz notch 20 hz hoogdoorlaat 80 hz laagdoorlaat geabsoluteerd vermenigvuldigd met 10
2 sec interval: rechtsom, linksom, pauze
filtering biceps en triceps
EMG filter step by step
EMG filter step by step
test
EMG filtering; highpass, notch, abs, moving average
Motor component testing
Goede pinnen, ondergrens op 0.51 PWM GB 30, zwart M1+ rood M1-
emg_mk
emg
In deze code vinden jullie een PIDregelaar en begrenzer!
Functie van het slaan van de bal
Bandpass, notch, abs en laagdoorlaat 3Hz
kalibratie, slag en terug naar "0-positie" - kp en ki (1,2 en 3) moeten nog beter bepaald worden
Alles bij elkaar
alles in elkaar met de mooie manier van de regelaar
Script voor aansturen motoren
Bandpass, notch, abs en laagdoorlaat 3H
Mainscript inclusief PID (uitgevoerd middag 31-10-2014)
alles in elkaar met de mooie manier van de regelaar
voorlopige script getest (posities nog toevoegen)
Alleen display nog goed instellen