voorlopige script getest (posities nog toevoegen)

Dependencies:   Encoder HIDScope MODSERIAL TextLCD mbed-dsp mbed