Het complete motorscript met alle gewenste functies

Dependencies:   HIDScope MODSERIAL QEI biquadFilter mbed

Fork of Motor_EMG_FinalV1_aangepastePIDwaarden by BMT M9 groep 7