TVZ Mechatronics Team


Zagreb University of Applied Sciences, Professional Study in Mechatronics

Primjeri korištenja GPIO

Optički senzori

Na raspolaganju su transmisivni i reflektivni optički senzori.

Spojite komponente na prototipnu pločicu prema sljedećoj shemi spajanja:

/media/uploads/tbjazic/opto001.png

Napišite program koji će uključivati/isključivati mbed LED-ice (LED1 i LED2) ovisno o stanjima transmisivnog i reflektivnog optičkog senzora.

Napomena

Brojevi pinova optičkih senzora na ovoj shemi ne odgovaraju brojevima pinova konkretnih senzora. Za spajanje obvezno pogledajte datasheet-ove.

Pogon releja uz optičku izolaciju

Na raspolaganju je 1-kanalni relejni modul prema slici:

/media/uploads/tbjazic/relaymodulepic1ch.jpg

Električna shema jednog kanala modula dana je na sljedećoj slici:

/media/uploads/tbjazic/relaymodule1chsch.png

Pažljivo proučite gornju shemu. Koja je uloga diode D2?

Spojite modul s mbed-om LPC1768 tako da koristite USB napajanje od 5 V za namot releja. Ako se želi postići potpuno odvajanje napona napajanja mbeda i namota releja, potrebno je ukloniti jumper koji spaja JD-VCC i VCC te dovesti odvojena 5 V napajanja na te pinove.

Napišite program koji će uključivati/isključivati relej pomoću klizne sklopke ili na temelju stanja optičkog senzora. Nacrtajte shemu spajanja mbed-a s relejnim modulom. Da li ste konfigurirali digitalni izlaz kao push-pull ili open-drain?

Čestitke!

Završili ste sve vježbe iz teme Primjeri korištenja GPIO.

Povratak na naslovnu stranicu TVZ Mechatronics Team-a.


All wikipages