Tämä ohjelma piirtelee palloja Pokitton näytölle

Dependencies:   PokittoLib

Fork of Palloja by PokittoLuokka

Revision:
0:c263b42ca99e
diff -r 000000000000 -r c263b42ca99e main.cpp
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/main.cpp	Wed Oct 10 07:56:32 2018 +0000
@@ -0,0 +1,25 @@
+#include "Pokitto.h" // liittää Pokitto-kirjaston ohjelman osaksi. Ps. "//" tarkoittaa kommenttia, ja sen perään voi kirjoittaa mitä vain 
+
+Pokitto::Core peli; // luodaan ohjelmaobjekti nimeltä "peli"
+
+// main on C kielen "pääfunktio" josta ohjelma aina alkaa
+
+int main () {
+  peli.begin(); // käynnistetään Pokitton näyttö ja muut toiminnot
+  peli.display.persistence=1; // käännetään näytön "pyyhkiytyminen" pois päältä
+  //Vastaus 3. asetetaan näkymättömäksi väriksi musta (0)
+  peli.display.invisiblecolor=0; 
+  
+  while (peli.isRunning()) { // while eli "kunnes" pyörii niin kauan kun Peli.isRunning = 1 
+    if (peli.update()) { // kun on tullut aika piirtää näyttö uudelleen      
+      peli.display.setColor(random(10)); // otetaan sattumanvarainen väri (random)
+      peli.display.fillCircle(random(110),random(88),random(20)); // piirretään ympyröitä näytölle satunnaisiin paikkohin ja satunnaisen kokoisina
+      // Vastaus 2. setCursor tehdään _ennen_ print komentoa
+      peli.display.setCursor(40,40);
+      // Vastaus 4. valitaan valkoinen (1) aktiiviseksi väriksi
+      peli.display.color = 1;
+      // Vastaus 1. kirjoitetaan oma nimi
+      peli.display.print("Pekka");
+      } 
+    }  
+}
\ No newline at end of file