Trần Đức Minh Tâm

Vietnam

LinkedIn

Trần Đức Minh Tâm là một chuyên gia dinh dưỡng, đã có hơn 15 năm kinh nghiệm trong điều trị, can thiệp dinh dưỡng, đào tạo, huấn luyện về dinh dưỡng https://nhathuocsumo.vn/tran-duc-minh-tam

Trần Đức’s public repositories

They don't have any public repositories yet.