ลูกประคบสมุนไพร มีแบบไหนบ้าง?

การประคบลูกประคบสมุนไพร มีทั้งการประคบแบบเปียกและการประคบแบบแห้ง (https://obthaispa.com) ซึ่งตำแหน่งการประคบสามารถใช้ประคบได้เกือบทุกส่วนของร่างกาย ยกเว้นบริเวณผิวหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาการของโรค

ลูกประคบสมุนไพร’s public repositories

They don't have any public repositories yet.