Chả Mực Quảng Ninh

LinkedIn

Twitter

GitHub

Chả mực Hạ Long Quảng Ninh hiệu BÁ KIẾN là chả mực ngon nổi tiếng cả nước. Miếng chả màu vàng ruộm, giòn sần sật.Chả mực BÁ KIẾN tự hào là chả mực ngon nhất VN. http://chamucquangninh.com/

Chả Mực’s public repositories

They don't have any public repositories yet.