Guant intel·ligent per ajudar a la rehabilitació i a l'entrenament

Dependencies:   BluetoothSoftSerial SoftSerial mbed

Download repository: zip gz