MjerenjeBrzineVrtnjeMotoraEnkoderom

Dependents of MjerenjeBrzineVrtnjeMotoraEnkoderom

A dependent is a program or library which makes use of this program.

Programskim kodom se upravlja maketom malog DC motora koji je spojen na inkrementalni enkoder. Sa inkrementalnog enkodera se čitaju dvije faze impulsa pomoću kojih se računa brzina vrtnje iz impusla … Enkoder, pwm