Programski kod sata/brojača. Izveden pomoću 4 tipkala i LCD zaslonom rezolucije 16x2 točaka.

Dependencies:   mbed Bljeskalica TextLCD

Prikaz trenutnog vremena i datuma na LCD zaslonu rezolucije 16x2 točaka. U gornjem redu prikazuje se datum u formatu: dan/mjesec/godina, a u donjem redu vrijeme u formatu: sat/minuta/sekunda. Podešenje vremena i datuma je pomoću tipkala i to u inkrementima po 1 (sekunda, minuta, sat, dan, mjesec, godina).