TVZ Mechatronics Team


Zagreb University of Applied Sciences, Professional Study in Mechatronics

Regulacija temperature prostorije

Napišite program za mbed application board kojim se emulira rad sustava regulacije temperature prostorije.

Potenciometar Pot1 neka služi za emulaciju temperaturnog senzora, potenciometar Pot2 neka služi za postavljanje željene temperature, dok dioda LED1 prikazuje stanje grijača (uključen ili isključen). Prikažite podatke na LCD zaslonu, prema sljedećem primjeru:

Zeljena temperatura: 22.5
Trenutna temperatura: 24.0
Stanje grijaca: iskljucen

Program napravite samostalno počevši od kreiranja osnovnih objekata, osposobljavanja funkcionalnosti ispisa na LCD zaslon te konačno uspostavljanja logike uključivanja i isključivanja grijača. Ovu logiku implementirajte pomoću odgovarajućeg prekidnog mehanizma. Dodajte mogućnost podešavanja temperaturnih granica za regulaciju, kao i širine histereze (raspona oko željene temperature).

Za osposobljavanje funkciomalnosti ispisa na LCD zaslon potrebno je u datoteku programa uvesti biblioteku LCD zaslona kojeg želimo koristiti, u ovom slučaju riječ je o LCD zaslonu koji se nalazi na mbed application board-u oznake C12832. Biblioteku je moguće uvesti na više načina prikazanih u nastavku:

 • desnim klikom na naziv datoteke u koju želite uvesti biblioteku otvorit ćete padajući izbornik u kojem je potrebno odabrati Import Library -> From Import Wizard
  /media/uploads/dfraj/import1_4qsjBi8.jpg
 • ili odabirom Import ikone prikazane na slijedećoj slici. /media/uploads/dfraj/import2_eQ8wVEf.jpg Za oba načina, nakon odabira opcije uvoza biblioteke otvara se Import Wizard prikazan na drugoj slici. Potrebno je odabrati karticu Libraries te u polje za pretragu upisati pojam koji tražite, u ovom slučaju C12832. U prozoru pretraživača prikazati će se sve dostupne biblioteke s traženim pojmom. Za ovaj zadatak potrebno je odabrati biblioteku prikazanu na slici.

Odabirom navedene biblioteke otvara se skočni prozor prikazan u nastavku.
/media/uploads/dfraj/import3.jpg
Potrebno je podesiti slijedeće parametre:

 • Import As: želite li uvesti datoteku kao program ili biblioteku
 • Import Name: naziv datoteke/biblioteke: C12832
 • Target Path: putanju datoteke u koju želite uvesti biblioteku:
  • ako ste odabrali prvi način uvoza biblioteke: u ovo polje će se automatski upisati naziv datoteke u koju želite uvesti biblioteku
  • ako ste odabrali drugi način uvoza: potrebno je kliknuti na strelicu s desne strane polja kako bi se otvorila lista svih programa koje imate u compiler-u i odabrati datoteku u koju želite uvesti biblioteku.

Kada ste gotovi s podešavanjem parametara, biblioteku možete uvesti klikom na gumb Import.

Uključivanje zaglavne datoteke biblioteke include, instanciranje objekta LCD zaslona lcd te pridodavanje pinova za uspostavljanje komunikacije prikazani su u nastavku.

Primjer korištenja LCD zaslona

#include "mbed.h"
#include "C12832.h"
		  
C12832 lcd(p5, p7, p6, p8, p11); //MOSI, SCK, RESET, A0, NCS

int main(){
  int j = 0;
  lcd.cls();                  //funkcija za brisanje svega što se trenutno prikazuje na zaslonu
  lcd.locate(0,3);               /*namještanje pokazivača za ispis, prvi argument predstavlja 
                          stupce, a drugi retke*/
  lcd.printf("mbed application board!");    //ispis na LCD zaslon   
  while(1) {
    lcd.locate(0,15);
    lcd.printf("Counting : %d",j);
    j++;
    wait(1.0); 
  }
}

Čestitke!

Završili ste sve vježbe iz teme Regulacija temperature prostorije.

Povratak na naslovnu stranicu TVZ Mechatronics Team-a.


All wikipages