SimpleSocket 1.0 examples

Dependencies:   EthernetNetIf SimpleSocket 1.0 mbed

Embed: (wiki syntax)

« Back to documentation index

Show/hide line numbers udpsender.cpp Source File

udpsender.cpp

00001 #include "EthernetNetIf.h"
00002 #include "SimpleSocket.h"
00003 
00004 void udpsender() {
00005   EthernetNetIf eth;
00006   eth.setup();
00007   
00008   DatagramSocket datagram;
00009 
00010   char message[80] = {};
00011   printf("Enter message => ");
00012   int c = 0;
00013   while (c < ' ' || 0x7E < c)
00014     c = getc(stdin);
00015   ungetc(c, stdin);
00016   for (int i = 0; i < sizeof(message) - 1 && (c = getc(stdin)) >= ' '; i++)
00017     message[i] = c;
00018 
00019   int i1, i2, i3, i4;
00020   printf("UDP receiver address => ");
00021   scanf("%d.%d.%d.%d", &i1, &i2, &i3, &i4);
00022 
00023   for (int i = 0;; i++) {
00024     printf("Sending message : %s (%d)\n", message, i);
00025     datagram.printf("(%d) %s\n", i, message);
00026     datagram.send(IpAddr(i1, i2, i3, i4), 7777);
00027     wait(1);
00028   }
00029 }