Venmer Việt Nam

LinkedIn

Venmer chuyên cung cấp các đá khô, khí công nghiệp như O2, CO2, Ar, H2, He, SF6; các thiết bị khí công nghiệp như: thiết bị và hệ thống sử dụng O2,N2,Ar, CO2 lỏng... Website: https://khivietnam.com

Venmer’s public repositories

They don't have any public repositories yet.