Džafić Faris Ensar Muratović

Dependencies:   N5110 mbed

Embed: (wiki syntax)

« Back to documentation index

Show/hide line numbers main.cpp Source File

main.cpp

00001 # include "mbed.h"
00002 # include "N5110.h"
00003 # include <vector>
00004 // Deklaracija LCD objekta
00005 // N5110 lcd (VCC ,SCE ,RST ,D/C,MOSI ,SCLK , LED )
00006 N5110 lcd (dp4 ,dp24 ,dp23 ,dp25 ,dp2 ,dp6 , dp18 );
00007 // Digitalni izlaz za deaktivaciju LED buffera
00008 //DigitalOut enable ( dp14 );
00009 
00010 AnalogIn VRx ( dp11 );
00011 AnalogIn VRy ( dp10 );
00012 
00013 DigitalIn SW( dp17 );// Taster sa dzojstika
00014 DigitalIn taster1(dp1);
00015 
00016 
00017 
00018 
00019 bool taster_jedan(){
00020   bool pricinut = false;
00021   int i=0;
00022   while(taster1) i++;
00023   if(i>5000) pricinut=true;
00024   return pricinut;
00025 }
00026 
00027 struct Koordinata {
00028   int x,y;
00029   Koordinata(int x, int y) : x(x), y(y) {}
00030   
00031 };
00032 
00033 void setCursor(int x, int y, std::vector<Koordinata> &v) {
00034   if(x<83 && y<47 && x>0 && y>0){
00035   lcd.clear();
00036   for(int i(0); i<v.size(); i++) {
00037   lcd.setXYAddress(0,0);
00038   lcd.setPixel(v[i].x,v[i].y);
00039   }
00040   lcd.setXYAddress(0,0);
00041   lcd.setPixel(x,y);
00042   lcd.setPixel(x+1,y);
00043   lcd.setPixel(x-1,y);
00044   lcd.setPixel(x,y+1);
00045   lcd.setPixel(x,y-1);
00046   lcd.refresh();
00047   }
00048 }
00049 
00050  vector<Koordinata> tacke; 
00051 void regulisiTaster(int x, int y) {
00052   for(int i(0); i<1000; i++){
00053   if(taster_jedan()) {tacke = vector<Koordinata>();
00054   return;}
00055   }
00056   tacke.push_back(Koordinata(x, y)); 
00057 }
00058 
00059 int main () {
00060   lcd.setXYAddress(0,0);
00061   lcd.init ();// inicijalizacija displeja
00062   setCursor(42,24,tacke);
00063 
00064 while (1) {
00065   int x = VRx*83, y = VRy*47;
00066   if(taster_jedan()) regulisiTaster(x,y);
00067   setCursor(x, y, tacke);
00068 
00069 }
00070 }