Džafić Faris Ensar Muratović

Dependencies:   N5110 mbed

Committer:
tim003
Date:
Thu Apr 24 16:09:16 2014 +0000
Revision:
0:94ed517af597
LV7 - PAI - Grupa6 - TIM003

Who changed what in which revision?

UserRevisionLine numberNew contents of line
tim003 0:94ed517af597 1 # include "mbed.h"
tim003 0:94ed517af597 2 # include "N5110.h"
tim003 0:94ed517af597 3 # include <vector>
tim003 0:94ed517af597 4 // Deklaracija LCD objekta
tim003 0:94ed517af597 5 // N5110 lcd (VCC ,SCE ,RST ,D/C,MOSI ,SCLK , LED )
tim003 0:94ed517af597 6 N5110 lcd (dp4 ,dp24 ,dp23 ,dp25 ,dp2 ,dp6 , dp18 );
tim003 0:94ed517af597 7 // Digitalni izlaz za deaktivaciju LED buffera
tim003 0:94ed517af597 8 //DigitalOut enable ( dp14 );
tim003 0:94ed517af597 9
tim003 0:94ed517af597 10 AnalogIn VRx ( dp11 );
tim003 0:94ed517af597 11 AnalogIn VRy ( dp10 );
tim003 0:94ed517af597 12
tim003 0:94ed517af597 13 DigitalIn SW( dp17 );// Taster sa dzojstika
tim003 0:94ed517af597 14 DigitalIn taster1(dp1);
tim003 0:94ed517af597 15
tim003 0:94ed517af597 16
tim003 0:94ed517af597 17
tim003 0:94ed517af597 18
tim003 0:94ed517af597 19 bool taster_jedan(){
tim003 0:94ed517af597 20 bool pricinut = false;
tim003 0:94ed517af597 21 int i=0;
tim003 0:94ed517af597 22 while(taster1) i++;
tim003 0:94ed517af597 23 if(i>5000) pricinut=true;
tim003 0:94ed517af597 24 return pricinut;
tim003 0:94ed517af597 25 }
tim003 0:94ed517af597 26
tim003 0:94ed517af597 27 struct Koordinata {
tim003 0:94ed517af597 28 int x,y;
tim003 0:94ed517af597 29 Koordinata(int x, int y) : x(x), y(y) {}
tim003 0:94ed517af597 30
tim003 0:94ed517af597 31 };
tim003 0:94ed517af597 32
tim003 0:94ed517af597 33 void setCursor(int x, int y, std::vector<Koordinata> &v) {
tim003 0:94ed517af597 34 if(x<83 && y<47 && x>0 && y>0){
tim003 0:94ed517af597 35 lcd.clear();
tim003 0:94ed517af597 36 for(int i(0); i<v.size(); i++) {
tim003 0:94ed517af597 37 lcd.setXYAddress(0,0);
tim003 0:94ed517af597 38 lcd.setPixel(v[i].x,v[i].y);
tim003 0:94ed517af597 39 }
tim003 0:94ed517af597 40 lcd.setXYAddress(0,0);
tim003 0:94ed517af597 41 lcd.setPixel(x,y);
tim003 0:94ed517af597 42 lcd.setPixel(x+1,y);
tim003 0:94ed517af597 43 lcd.setPixel(x-1,y);
tim003 0:94ed517af597 44 lcd.setPixel(x,y+1);
tim003 0:94ed517af597 45 lcd.setPixel(x,y-1);
tim003 0:94ed517af597 46 lcd.refresh();
tim003 0:94ed517af597 47 }
tim003 0:94ed517af597 48 }
tim003 0:94ed517af597 49
tim003 0:94ed517af597 50 vector<Koordinata> tacke;
tim003 0:94ed517af597 51 void regulisiTaster(int x, int y) {
tim003 0:94ed517af597 52 for(int i(0); i<1000; i++){
tim003 0:94ed517af597 53 if(taster_jedan()) {tacke = vector<Koordinata>();
tim003 0:94ed517af597 54 return;}
tim003 0:94ed517af597 55 }
tim003 0:94ed517af597 56 tacke.push_back(Koordinata(x, y));
tim003 0:94ed517af597 57 }
tim003 0:94ed517af597 58
tim003 0:94ed517af597 59 int main () {
tim003 0:94ed517af597 60 lcd.setXYAddress(0,0);
tim003 0:94ed517af597 61 lcd.init ();// inicijalizacija displeja
tim003 0:94ed517af597 62 setCursor(42,24,tacke);
tim003 0:94ed517af597 63
tim003 0:94ed517af597 64 while (1) {
tim003 0:94ed517af597 65 int x = VRx*83, y = VRy*47;
tim003 0:94ed517af597 66 if(taster_jedan()) regulisiTaster(x,y);
tim003 0:94ed517af597 67 setCursor(x, y, tacke);
tim003 0:94ed517af597 68
tim003 0:94ed517af597 69 }
tim003 0:94ed517af597 70 }