Thầy Lang Nho

https://thaylangnho.com/ Thầy Lang Nho (ở thôn Lai Cách, xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội) được nhiều người biết đến là “khắc tinh” của căn bệnh ung thư.

Thầy’s public repositories

They don't have any public repositories yet.