HNT Sơn Tây là khu đô thị có diện tích lên tới 13,72ha, được chủ đầu tư HNT triển khai tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội. website: https://hnt-sontay.vn

HNT’s public repositories

They don't have any public repositories yet.