Đình Hải Plastic

LinkedIn

Twitter

Facebook

GitHub

Đình Hải Plastic là đơn vị chuyên cung cấp các loại thùng nhựa IBC Tank 1000 lít, bồn nhựa, hóa chất slicon, IBC Tank, tank nhựa,...

Đình Hải’s public repositories

They don't have any public repositories yet.