Chả mực Bá Kiến

LinkedIn

Twitter

ô 41, tổ 1, khu 6, phường Yết Kiêu, Tp Hạ Long, Quảng Ninh 0904750363 https://chamucbakien.com/ https://d.cosx.org/u/chamucbakien

Chả mực’s public repositories

They don't have any public repositories yet.