Guant intel·ligent per ajudar a la rehabilitació i a l'entrenament

Dependencies:   BluetoothSoftSerial SoftSerial mbed

Auto generated API documentation and code listings for TFG

Code

main.cpp [code]