werkend filter: 50 hz notch 20 hz hoogdoorlaat 80 hz laagdoorlaat geabsoluteerd vermenigvuldigd met 10

Dependencies:   HIDScope mbed-dsp mbed

Fork of P5-2 by Daan

Revisions of main.cpp

Revision Date Message Actions
28:c40dc343033f 2014-10-16 werkend filter, met absoluteren en gain van 10 File  Diff  Annotate
27:2ccef1104c16 2014-10-16 notch+highpass+lowpass File  Diff  Annotate
26:d73e33ca524d 2014-10-16 notch en 20 hz highpass werkend! File  Diff  Annotate
25:a84afc4598fe 2014-10-16 notch en 20 highpass2 File  Diff  Annotate
24:0573e4568e2c 2014-10-16 notch en 20hz highpass File  Diff  Annotate
23:07db8414fbe6 2014-10-16 notch en 40hz highpass File  Diff  Annotate
22:fe4d9195f6dd 2014-10-16 notch en highpass filter File  Diff  Annotate
21:c9da9adc6706 2014-10-16 alleen notch File  Diff  Annotate
20:3ae43944846a 2014-10-16 alle filters aan en abs aangepast File  Diff  Annotate
19:0443e0654e8f 2014-10-16 highpass nieuwe coefficienten File  Diff  Annotate
18:2523eba53f16 2014-10-16 alleen highpass File  Diff  Annotate
17:969e8c86dc7a 2014-10-16 Aanpassing coefficienten, alleen notch File  Diff  Annotate
16:40d61297a7e1 2014-10-16 notch aangepast coefficienten File  Diff  Annotate
15:0c3fb81707a7 2014-10-16 filtercoefficienten aangepast File  Diff  Annotate
14:ebaa515f9aea 2014-10-16 highpass en lowpass File  Diff  Annotate
13:1f0ac2425368 2014-10-16 alleen notch; File  Diff  Annotate
12:8a30e43337bb 2014-10-16 lowpass toegevoegd File  Diff  Annotate
11:a598cb27907f 2014-10-16 werkend notch en highpass File  Diff  Annotate
10:1efe8b0cddd0 2014-10-16 Pour Dominique File  Diff  Annotate
9:26f75461bace 2014-10-13 werkend notch en abs; File  Diff  Annotate
8:27b5468c77bc 2014-10-10 Highpass-notch-lowpass. Lowpass nog niet werkend.; scope 3 van de 5 werkend. File  Diff  Annotate
7:46806eb44597 2014-10-10 filter werkend Notch, Highpass, Absolute File  Diff  Annotate
6:168e7e03e166 2014-10-10 voor dominique File  Diff  Annotate
5:b96b7b8facbf 2014-10-09 Triceps toegevoegd aan werkende variant File  Diff  Annotate
4:c8ec56d87a5b 2014-10-09 werkend NOTCH en HIGHPASS File  Diff  Annotate
3:9d5879b64f3c 2014-10-09 werkend high pass filter 5 HZ; File  Diff  Annotate
2:d2b4ba7ce030 2014-10-09 WERKEND 30hz highpass File  Diff  Annotate
1:a21d78fa1712 2014-10-09 30hz highpass; File  Diff  Annotate
0:68c8cf9a1f96 2014-10-09 Originieel, lowpass, highpass 0.5hz File  Diff  Annotate