Kahden pelaajan "Minibiljardi"

Dependencies:   PokittoLib

Revision:
0:89d0cb201659
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/main.cpp	Wed Oct 10 08:00:57 2018 +0000
@@ -0,0 +1,216 @@
+#include "Pokitto.h"  // Lisää Pokitto-kirjasto
+#include "GameObject.h" // Lisää GameObject -oliot
+
+Pokitto::Core mygame; // Luo Pokitto -peliolio (siis pelimoottori)
+
+#define MAX_PALLOT 7 // pallojen maksimimäärä
+
+GameObject pallot[MAX_PALLOT]; // Taulukko (array) palloja, eli monta palloa
+GameObject pelaaja;  // Pelaaja-objekti (tähtäystä varten)
+GameObject laidat[4]; // Pöydän neljä laitaa
+GameObject taskut[4]; // Pöydän kulmataskut
+
+enum PeliTilanne { Aloitus, Tahtays, Lyonti, Voitto }; // Pelin eri tilat
+
+/** Pelin käyttämät globaalit (eli joka paikasta käytettävät) muuttujat **/
+PeliTilanne pt = Aloitus; 
+int pallotmukana = 7; // montako palloa on alussa mukana pelissä, saa olla korkeintaan sama kuin MAX_PALLOT
+int pelaaja1pisteet = 0; 
+int pelaaja2pisteet = 0;
+int pelivuoro = 1; //kumman pelaajan vuoro
+
+// apufunktio, joka asettelee pelipallot alkupaikoilleen
+void aloitusPallot(){
+  pallot[0].x = -30; pallot[0].y =  0; pallot[0].active = true; pallot[0].visible = true; pallot[0].setColor(1); 
+  pallot[1].x = 10; pallot[1].y =  0; pallot[1].active = true; pallot[1].visible = true; pallot[1].setColor(7);
+  pallot[2].x = 10; pallot[2].y = 10; pallot[2].active = true; pallot[2].visible = true; pallot[2].setColor(4); 
+  pallot[3].x = 10; pallot[3].y = -10; pallot[3].active = true; pallot[3].visible = true; pallot[3].setColor(4); 
+  pallot[4].x = 20; pallot[4].y = -10; pallot[4].active = true; pallot[4].visible = true; pallot[4].setColor(7); 
+  pallot[5].x = 20; pallot[5].y =  0; pallot[5].active = true; pallot[5].visible = true; pallot[5].setColor(4);
+  pallot[6].x = 20; pallot[6].y = 10; pallot[6].active = true; pallot[6].visible = true; pallot[6].setColor(7);   
+} 
+
+/** MAIN on kohta josta KAIKKI C++ ohjelmat alkavat suorittamaan koodia **/
+
+int main () { 
+  mygame.begin(); // Käynnistä Pokitton moottori (näyttö, näppäimet, jne)
+  mygame.display.setFont(fontTiny); // Pikkuruinen fontti käyttöön
+  mygame.display.bgcolor = 13; // Taustaväri tummanvihreäksi
+  mygame.display.invisiblecolor = 13; // Tekstin taustaväri pois (eli läpinäkyväksi)
+  
+  /** OHJELMALOOPPI ... pyörii koko ohjelman elämän ajan, 
+  eli niin kauan, kun mygame.isRunning() antaa vastaukseksi tosi (true) **/
+  
+  while (mygame.isRunning()) {
+    
+    // Piirrä pöydän reunat
+    for (int i=0; i<4; i++) laidat[i].draw();
+    // Piirrä pöydän taskut
+    for (int i=0; i<4; i++) taskut[i].draw();
+    // Laske pallojen törmäykset pöydän laitojen kanssa
+    for (int i=0; i<pallotmukana; i++) {
+      for (int j=0; j<4; j++) {
+       if (pallot[i].checkCollision(laidat[j]) && pt != Aloitus) {
+          pallot[i].doCollision(laidat[j]);    
+         }
+      }
+    }
+    
+    // laske pallojen törmäykset toisten pallojen kanssa
+    for (int i=0; i<pallotmukana; i++) {
+      for (int j=0; j<pallotmukana; j++) {
+       if (i != j) { //älä katso pallon törmäystä itsensä kanssa !!!
+          if (pallot[i].checkCollision(pallot[j]) && pt != Aloitus) {
+            pallot[i].doCollision(pallot[j]);    
+          }
+        }
+      }
+    }
+    
+    // laske pallojen törmäykset taskujen kanssa
+    for (int i=0; i<pallotmukana; i++) {
+      for (int j=0; j<4; j++) {
+        if (pallot[i].checkCollision(taskut[j]) && pt != Aloitus) {
+          // Pallo meni pussiin! 
+          pallot[i].remove(); // poista pallo kentältä
+          if (pallot[i].color == 7) pelaaja1pisteet++; // punaisista palloista 1 piste pelaaja ykköselle
+          if (pallot[i].color == 4) pelaaja2pisteet++; // keltaisista palloista 1 piste pelaaja kakkoselle
+          if (pallot[i].color == 1) {
+            // valkoinen pallo meni taskuun, vuorossa oleva pelaaja hävisi
+            if (pelivuoro==1) { pelaaja1pisteet=0; pelaaja2pisteet = (pallotmukana-1)/2; } //pelaaja 2 voitti
+            else { pelaaja1pisteet = (pallotmukana-1)/2; pelaaja2pisteet = 0;} //pelaaja 1 voitti 
+          }
+          if (pelaaja1pisteet == (pallotmukana-1)/2 || pelaaja2pisteet == (pallotmukana-1)/2) pt = Voitto;
+        }
+      }
+    }
+    
+    /** UPDATE looppi, jossa päivitetään näyttö pelitilanteen mukaan **/
+    if (mygame.update()) { 
+      int pallotseis = 0; // tämän avulla lasketaan moniko pallo on vielä liikkeessä
+      // Piirrä pallot 
+      for (int i=0; i<pallotmukana; i++) pallot[i].draw();
+      // Palautetaan tekstiä varten valkoinen väri
+      mygame.display.color = 1; 
+      switch (pt) {
+      case Aloitus:
+        /** case Aloitus ... Tässä pelitilassa asetetaan alkuarvot pelille **/
+        mygame.display.print(16,8,"Minibiljardi");
+        mygame.display.print(16,16,"Paina A");
+        
+        // Nollataan pelitilanne
+        pelaaja1pisteet = 0; 
+        pelaaja2pisteet = 0;
+        pelivuoro = 1;
+        
+        // Laitetaan pelipallot aloituspaikoilleen
+        aloitusPallot();
+        
+        /** Pöytä **/
+        // Pöydän yläreuna paikalleen
+        laidat[0].x = 0; laidat[0].y = -49; laidat[0].width = 110; laidat[0].height=20; 
+        laidat[0].setColor(5); 
+        // Pöydän alareuna paikalleen
+        laidat[1].x = 0; laidat[1].y = 49; laidat[1].width = 110; laidat[1].height=20; 
+        laidat[1].setColor(5); 
+        // Pöydän vasen reuna paikalleen
+        laidat[2].x = -59; laidat[2].y = 0; laidat[2].width = 20; laidat[2].height=88; 
+        laidat[2].setColor(5); 
+        // Pöydän oikea reuna paikalleen
+        laidat[3].x = 59; laidat[3].y = 0; laidat[3].width = 20; laidat[3].height=88; 
+        laidat[3].setColor(5); 
+        // Kaikki pöydän reunat muutetaan kiinteiksi 
+        laidat[0].movable = laidat[1].movable = laidat[2].movable = laidat[3].movable = false;    
+        
+        /** Taskut **/
+        // Vasen ylätasku paikalleen
+        taskut[0].x = -59; taskut[0].y = -49; taskut[0].width = 30; taskut[0].height=30; 
+        taskut[0].setColor(0); 
+        // Oikea ylätasku paikalleen
+        taskut[1].x = 59; taskut[1].y = -49; taskut[1].width = 30; taskut[1].height=30; 
+        taskut[1].setColor(0); 
+        // Oikea alatasku paikalleen
+        taskut[2].x = 59; taskut[2].y = 49; taskut[2].width = 30; taskut[2].height=30; 
+        taskut[2].setColor(0); 
+        // Vasen alatasku paikalleen
+        taskut[3].x = -59; taskut[3].y = 49; taskut[3].width = 30; taskut[3].height=30; 
+        taskut[3].setColor(0); 
+        // Kaikki taskut muutetaan kiinteiksi 
+        laidat[0].movable = taskut[1].movable = taskut[2].movable = taskut[3].movable = false; 
+        
+        // Jos on painettu A, siirrytään peliin!
+        if (mygame.buttons.released(BTN_A)) {
+          pelaaja.x = pallot[0].x; pelaaja.y = pallot[0].y;
+          pt = Tahtays;
+          }
+        break;
+      case Tahtays:
+        /** case Tähtäys ... Tässä pelitilassa asetetaan suunta ja voima valkoiselle pallolle **/
+        if (pelivuoro == 1) {
+          mygame.display.color = 7; // punainen väri
+          mygame.display.print(16,8,"Pelaaja 1 vuoro");  
+        } else {
+          mygame.display.color = 4; // keltainen väri
+          mygame.display.print(16,8,"Pelaaja 2 vuoro"); 
+        }
+  
+        // piirrä tähtäysviiva pelaajan ja pallon välille
+        mygame.display.setColor(1); // väri 1 = valkoinen
+        mygame.display.drawLine(pelaaja.centerX,pelaaja.centerY,pallot[0].centerX,pallot[0].centerY);
+        // tsekkaa näppäinpainallukset
+        if (mygame.buttons.rightBtn()) pelaaja.moveX(1);
+        if (mygame.buttons.leftBtn()) pelaaja.moveX(-1);
+        if (mygame.buttons.upBtn()) pelaaja.moveY(-1);
+        if (mygame.buttons.downBtn()) pelaaja.moveY(1);
+        // jos painetaan A, lyönti lähtee
+        if (mygame.buttons.released(BTN_A)) {
+          // kopautetaan vauhtia valkoiselle nollapallolle (pelaaja)
+          pallot[0].vx = (pelaaja.x - pallot[0].x) * pallot[0].acceleration; // lyönnin X voimakkuus
+          pallot[0].vy = (pelaaja.y - pallot[0].y) * pallot[0].acceleration; // lyönnin Y voimakkuus
+          pt = Lyonti; // siirry seuraavaan pelitilaan
+        }
+        break;
+      case Lyonti:
+        // jos kaikki pallot ovat pysähtynyt, siirry taas tähtäämään
+        for (int i=0; i < pallotmukana; i++) {
+          //jos pallo ei enää liiku tai on jo poistettu
+          if (pallot[i].isMoving() == false || pallot[i].active == false) { 
+             pallotseis++; //lasketaan pysähtyneet yhteen
+          }
+        }
+        if (pallotseis == pallotmukana) {
+          // kaikki pallot ovat seis tai jo pussitettu, aloita taas tähtääminen
+          pelaaja.x = pallot[0].x; pelaaja.y = pallot[0].y;
+          if (pelivuoro == 1) pelivuoro = 2;
+          else pelivuoro = 1; // vaihdetaan pelivuoroa
+          pt = Tahtays;
+        }
+        break;
+      case Voitto:
+        /** case Voitto ... pelaaja 1 tai 2 voitti **/
+        if (pelaaja1pisteet > pelaaja2pisteet) {
+          mygame.display.color = 7; // punainen väri
+          mygame.display.print(16,8,"Pelaaja 1 VOITTI!");  
+        } else {
+          mygame.display.color = 4; // keltainen väri
+          mygame.display.print(16,8,"Pelaaja 2 VOITTI!"); 
+        }
+        mygame.display.color = 1; // valkoinen väri
+        mygame.display.print(16,16,"Paina A");
+        // jos painetaan A, peli alkaa alusta
+        if (mygame.buttons.released(BTN_A)) {
+          pt = Aloitus;
+        }
+        break;
+        
+      }     
+    } 
+    // Kappaleiden liikkeet lasketaan koko ajan (tarkempi)
+    // siirrä palloa lasketun liikken mukaan
+    for (int i = 0; i< pallotmukana; i++) pallot[i].move();
+    // päivitetään pelaajan paikka (tähtäysviivaa varten)
+    pelaaja.move();
+    // piirretään valkoinen pallo aina (tulee "vauhtijuova")
+    pallot[0].draw();
+  }  
+}
\ No newline at end of file