met else

Dependencies:   mbed

Fork of EMG_check by sibren vuurberg

Committer:
daniQQue
Date:
Fri Sep 30 09:31:24 2016 +0000
Revision:
6:2818c1a557f5
Parent:
5:6777d59c5351
?

Who changed what in which revision?

UserRevisionLine numberNew contents of line
sivuu 0:b7cb5d3978b5 1 #include "mbed.h"
daniQQue 6:2818c1a557f5 2 //#include "MODSERIAL.h"
sivuu 2:4dcdf7755a04 3
sivuu 0:b7cb5d3978b5 4 DigitalOut led(LED_RED);
sivuu 0:b7cb5d3978b5 5 DigitalOut led2(LED_BLUE);
sivuu 2:4dcdf7755a04 6 InterruptIn sw3(SW3);
sivuu 0:b7cb5d3978b5 7 Serial pc(USBTX, USBRX);
daniQQue 5:6777d59c5351 8 DigitalOut richting_motor1(D4);
sivuu 4:2b3fbd7ef1cf 9 PwmOut pwm_motor1(D5);
daniQQue 5:6777d59c5351 10 DigitalOut richting_motor2(D7);
sivuu 4:2b3fbd7ef1cf 11 PwmOut pwm_motor2(D6);
daniQQue 5:6777d59c5351 12 int n = 0; //start van de teller wordt op nul gesteld
sivuu 2:4dcdf7755a04 13
sivuu 3:34f7c16a6a7f 14 void SwitchN() { // maakt simpele functie die 1 bij n optelt
sivuu 2:4dcdf7755a04 15 n++;
sivuu 2:4dcdf7755a04 16 }
sivuu 2:4dcdf7755a04 17
sivuu 0:b7cb5d3978b5 18 int main()
sivuu 0:b7cb5d3978b5 19 {
daniQQue 5:6777d59c5351 20 pc.baud(115200); // zorgt voor de link voor putty, 115200 is snelheid
daniQQue 5:6777d59c5351 21
sivuu 3:34f7c16a6a7f 22 while (true) { // zorgt er voor dat de code oneindig doorgelopen wordt
sivuu 2:4dcdf7755a04 23
daniQQue 5:6777d59c5351 24 sw3.fall(&SwitchN); // zorgt er voor dat void switch wordt gedaan als switch 3 wordt ingedrukt
sivuu 0:b7cb5d3978b5 25
sivuu 3:34f7c16a6a7f 26 char c = pc.getc(); // zorgt ervoor dat er in het toetsenboard characters gebruikt kunnen worden
sivuu 0:b7cb5d3978b5 27
sivuu 3:34f7c16a6a7f 28 if (c=='s') // als s ingedrukt wordt gebeurd het volgende
sivuu 3:34f7c16a6a7f 29 {
sivuu 3:34f7c16a6a7f 30 if (n%2==0) // als s ingedrukt wordt en het getal is even gebeurd het onderstaande
sivuu 3:34f7c16a6a7f 31 {
sivuu 3:34f7c16a6a7f 32 pc.printf("n is even \n\r"); // print lijn "n is even"
sivuu 4:2b3fbd7ef1cf 33 pc.printf("up \n\r"); // print lijn "up"
daniQQue 5:6777d59c5351 34 richting_motor1 = 1;
daniQQue 5:6777d59c5351 35 pwm_motor1 = 1;
sivuu 4:2b3fbd7ef1cf 36 wait (0.05);
sivuu 3:34f7c16a6a7f 37 }
daniQQue 5:6777d59c5351 38
sivuu 3:34f7c16a6a7f 39 else // als s is ingedrukt maar het getal is niet even (dus oneven) gebeurdt het onderstaande
sivuu 3:34f7c16a6a7f 40 {
sivuu 3:34f7c16a6a7f 41 pc.printf("n is odd \n\r"); // print lijn "n is odd"
sivuu 3:34f7c16a6a7f 42 pc.printf("left \n\r"); // print lijn "left"
daniQQue 5:6777d59c5351 43 richting_motor2 = 1;
sivuu 4:2b3fbd7ef1cf 44 pwm_motor2 = 1;
sivuu 4:2b3fbd7ef1cf 45 wait (0.05);
sivuu 4:2b3fbd7ef1cf 46 }
daniQQue 5:6777d59c5351 47
sivuu 3:34f7c16a6a7f 48 }
sivuu 3:34f7c16a6a7f 49 else if (c=='d') // als d ingedrukt wordt gebeurd het volgende
sivuu 3:34f7c16a6a7f 50 {
sivuu 3:34f7c16a6a7f 51 if (n%2==0) // als d is ingedrukt en n is even dan gebeurd het volgende
sivuu 3:34f7c16a6a7f 52 {
sivuu 3:34f7c16a6a7f 53 pc.printf("n is even \n\r"); // print lijn "n is even"
sivuu 3:34f7c16a6a7f 54 pc.printf("down \n\r"); // print lijn "down"
daniQQue 5:6777d59c5351 55 richting_motor1 = 0;
sivuu 4:2b3fbd7ef1cf 56 pwm_motor1 = 1;
sivuu 4:2b3fbd7ef1cf 57 wait (0.05);
sivuu 4:2b3fbd7ef1cf 58
sivuu 3:34f7c16a6a7f 59 }
sivuu 3:34f7c16a6a7f 60 else // als d is ingedrukt maar het getal is niet even (dus oneven) gebeurdt het onderstaande
sivuu 3:34f7c16a6a7f 61 {
sivuu 3:34f7c16a6a7f 62 pc.printf("n is odd \n\r"); // print lijn "n is odd"
sivuu 3:34f7c16a6a7f 63 pc.printf("right \n\r"); // print lijn "right"
daniQQue 5:6777d59c5351 64 richting_motor2 = 0;
sivuu 4:2b3fbd7ef1cf 65 pwm_motor2 = 1;
sivuu 4:2b3fbd7ef1cf 66 wait (0.05);
sivuu 4:2b3fbd7ef1cf 67 }
daniQQue 5:6777d59c5351 68 else
daniQQue 5:6777d59c5351 69 {pwm_motor2=0;
daniQQue 5:6777d59c5351 70 pwm_motor=0;
daniQQue 5:6777d59c5351 71 }
sivuu 3:34f7c16a6a7f 72 }
sivuu 3:34f7c16a6a7f 73
sivuu 0:b7cb5d3978b5 74 }
sivuu 3:34f7c16a6a7f 75 }
sivuu 3:34f7c16a6a7f 76