Trần Duy Phúc

LinkedIn

Twitter

Ông Trần Duy Phúc là Founder & CFO của công ty TNHH DV BDS SaleReal. Ông đang phụ trách phân tích và review các dự án nghỉ dưỡng trên chuyên trang Vnrep.com https://vnrep.com/tran-duy-phuc/

Trần’s public repositories

They don't have any public repositories yet.