FRMD KL25Z <=i2c=> NXP PCF8563 (RTC) FRMD KL25Z SPI=> MCP23S17 => (GLCD) T6963C FRMD KL25Z Tsi => 3 button : <--> <enter> <++> FRMD KL25Z => Bip()

Dependencies:   TSI mbed

Fork of RTC8564NB_Clock by masa miya

TouchMenu.h

Committer:
szjenter
Date:
2014-05-14
Revision:
2:c271f83a69e4

File content as of revision 2:c271f83a69e4:

#ifndef TOUCHMENU_H
#define TOUCHMENU_H
#include "bip.h"
#include "TSISensor.h"
#include "mbed.h"
#include "GLCD_spi.h"

//*******************************************
/*  TouchRun osztály
// Példányosítás: TouchRun TchR;
//
*/
class TouchRun{
public:
  TouchRun();    // Konstruktor
  //~TouchRun();    // Destructor
  int touch_run(void);
private: 
  void kurzor(void);
  void kurzor_torles(void);
  void kep(void);
  void akcio(void);
 
  char buffer[22]; 
  int touch_status;
  int touch_value;
  int T_value;
  int a;
  TSISensor tsi;
  Timer touch_timer;
};
//*******************************************

//** Fügvény definició **********************


//-------------------------------------------
//-------------------------------------------
void TouchRun::kurzor(){
  lcd_string(touch_value+1,1,">>");
}

//-------------------------------------------
void TouchRun::kurzor_torles(){
  lcd_string(2,0,"  ");
  lcd_string(3,0,"  ");
  lcd_string(4,0,"  ");  
  lcd_string(5,0,"  ");
  lcd_string(6,0,"  ");    
  
}
//-------------------------------------------
void TouchRun::akcio(){
  int touch=0;
  touch = int(tsi.readPercentage()*100);          // vissza adott érték:
  if(touch==0){touch_value=0; return;}
  if(touch>0 & touch<33) {touch_value=1; return;}    // [<]    z_villan();
  if(touch>32 & touch<66) {touch_value=2; return;}   // [ent]    z_villan();
  if(touch>65 & touch<101){touch_value=3; return;}   // [>]     z_villan();
  return;
  
}
//-------------------------------------------
void TouchRun::kep(){
  //lcd_cls();
  lcd_string(7,0,"<--> <Ent> <++> ");
}
//-------------------------------------------
int TouchRun::touch_run(){      // Touch állapotgép
  //DigitalOut K_LED(LED3);

  switch(touch_status){
    case 0:       // állókép kiírása
      //K_LED = 1;
      kep();
      T_value=1;
      touch_status++;    
      return 0;
    case 1:           // akció???
      akcio();        // Melyik gombot nyomta meg? : touch_value = 0 semmi, =1 [<], =2 [ENter], =3 [>]
      if(touch_value>0){   // Ha volt akció, tovább lép
        Bip(2,1);
        touch_status++; 
      }
      sprintf(buffer,">%d<",touch_value);
      lcd_string(7,18,buffer);
      return(touch_value);
    case 2:       // akció volt
      //kurzor();
      //K_LED = 0;
      
      touch_timer.reset();  //késleltet
      touch_timer.start();
      touch_status++;
      return 0;
    case 3:       // timer túl csordult???
      a= touch_timer.read_ms();
      if(a > int(300)){
        touch_timer.stop();
        
        touch_status++;
      }
      return 0;
    case 4:       // kúrzor megjelenítése
      //kurzor_torles();
      touch_status=1; //touch_status++;
      return 0;
  }
  return 0;
}


//*******************************************
TouchRun::TouchRun(){    //Konstruktor
  touch_status = 0;
  touch_value = 0;
  //DigitalOut P_LED(LED1), Z_LED(LED2), K_LED(LED3);

}
//TouchRun::~TouchRun(){}   //Destructor
//*******************************************
//*******************************************

//*******************************************
/*TouchMenu 
// Meghívás:    b = TchM.menu_run(a);    //Fő menü
// (a) Meghívás paramétere: megadja melyik menüsort jelenitse meg a kép függvény
// (b) Visszatérési paraméter: megadja melyik sorról nyomott <Enter>-t (touch_value)
//
*/

  int menu_run(int);
  TouchRun TchR1;

  void mstart(int);
  int mkurzor(int);
  void kurzor_torles(void);
  void akcio(void);

  int t_value;
  int m_kurzor;
  int m_kurzor_old;
  char buffer[22]; 
  int menu_status;
  int menu_value;
  int M_value;
  int mk_value;
  TSISensor tsi;
  Timer menu_timer;
  
//** Fügvény definiciók **********************
void mstart(int a){
  char menu_chr[10][7][15] = { 
  {"FRMD KL25Z ","  RTC menu  ","  Acc menu  ","  MMG menu  ","  Press menu ","  SET menu  ","  Fo menu  ",},
  {"RTC menu  ","  Date Set  ","  Time Set  ","  Alarm Set ","  RTC RUN  ","       ","  Fo menu  ",},
  {"Acc menu  ","  Acc 1   ","  Acc 2   ","  Acc 3   ","  Acc RUN  ","       ","  Fo menu  ",},
  {"MMG menu  ","  MMG 1   ","  MMG 2   ","  MMG 3   ","  MMG4    ","       ","  Fo menu  ",},
  {"Press menu ","  Press1   ","  Press2   ","  Press3   ","  Press4   ","       ","  Fo menu  ",},
  {"SET menu  ","  RTC Set  ","  6. 2   ","  6. 3   ","  6. 4    ","       ","  Fo menu  ",},
  {"Date Set m.","  Year Set  ","  Month set ","  Day set  ","  Week set  ","       ","  Fo menu  ",}, //RTC
  {"Time Set m.","  Hour Set  ","  Minute set ","  Second set ","       ","       ","  Fo menu  ",}, //RTC
  {"AlarmSet m."," AHour Set  "," AMinute set "," ASecond set ","       ","       ","  Fo menu  ",}, //RTC
  {"RTC RUN  ","  Start   ","  STOP    ","       ","       ","       ","  Fo menu  ",}, //RTC
                };
  
  //lcd_string(0,5,menu_chr[a][0]);
  lcd_string(1,0,menu_chr[a][1]);
  lcd_string(2,0,menu_chr[a][2]);
  lcd_string(3,0,menu_chr[a][3]);
  lcd_string(4,0,menu_chr[a][4]);
  lcd_string(5,0,menu_chr[a][5]);
  lcd_string(6,0,menu_chr[a][6]);

  lcd_line(0,7,128,7,char(1));
  lcd_line(0,55,128,55,char(1));
  m_kurzor = 1;
  m_kurzor_old = 1;

}
//-------------------------------------------
int mkurzor(int delta){
  m_kurzor = m_kurzor_old + delta;
  if(m_kurzor<1){m_kurzor=6;}
  if(m_kurzor>6){m_kurzor=1;}
  lcd_string(m_kurzor_old,0," ");
  lcd_string(m_kurzor,0,"->");
  m_kurzor_old = m_kurzor;
  return m_kurzor;
}
//-------------------------------------------
//-------------------------------------------
int menu_run(int a){
  menu_status=0;
  while(1){
    switch(menu_status){
      case 0:
        mstart(a);
        mk_value = mkurzor(0);
        menu_status++; 
        break;
      case 1:
        t_value = TchR1.touch_run();
        if(t_value>0){
          menu_status++; 
        }
        break;
      case 2:
        menu_status = 1;
        switch(t_value){
          case 1:
            mk_value = mkurzor(-1);
            break;
          case 3:
            mk_value = mkurzor(1);
            break;
          case 2:
            sprintf(buffer,"=>%d",mk_value);
            lcd_string(6,15,buffer);
            return mk_value;           
        }
        break;
    }
  }
//  return 0;
}
//------------------------------------------------
void SendBox(){   //buffer[12] -ben van a szöveg változó
  
  
  lcd_string(1,2,"        ");
  lcd_string(2,2,"        ");  
  lcd_string(3,2,"        ");  
  lcd_string(4,2,"   SendBox  ");  
  lcd_string(5,2,"        ");  
  lcd_string(6,2,"        ");  
  lcd_string(3,4,buffer);  

  lcd_line(18,10,110,10,char(1));
  lcd_line(110,10,110,50,char(1));
  lcd_line(110,50,18,50,char(1));
  lcd_line(18,50,18,10,char(1));
  wait(2);
  lcd_line(18,10,110,10,char(0));
  lcd_line(110,10,110,50,char(0));
  lcd_line(110,50,18,50,char(0));
  lcd_line(18,50,18,10,char(0));

}
//--------------------------------------------------------
int SetBox(int value, int min, int max){       ////buffer[12] -ben van a szöveg változó
  TouchRun TchR2;
  int t_value;
  
  lcd_string(1,2,"        ");
  lcd_string(2,2,"  SetBox   ");  
  lcd_string(3,2,"        ");  
  lcd_string(4,2,"        ");  
  lcd_string(5,2,"        ");  
  lcd_string(6,2,"        ");  
  lcd_string(4,4,buffer);  
  sprintf(buffer,"%d", value);
  lcd_string(4,9,buffer);
  lcd_line(18,10,110,10,char(1));
  lcd_line(110,10,110,50,char(1));
  lcd_line(110,50,18,50,char(1));
  lcd_line(18,50,18,10,char(1));
  while(1){
    t_value = TchR2.touch_run();  
    switch(t_value){
      case 0:
      break;
      case 1:   //-- 0-99 között lehet
        value--;
        if(value<min){value = max;}
      break;
      case 2:   // Ent.
        return value;
      case 3:   //++ 0-99 között lehet
        value++;
        if(value>max){value = min;}
      break;  
    }
    //sprintf(buffer," ");
    //lcd_string(4,9,buffer);
    sprintf(buffer,"\b\b%d ", value);
    lcd_string(4,9,buffer);
 
  }
}
//----------------------------------------------
void BoxClear(){
  lcd_line(18,10,110,10,char(0));
  lcd_line(110,10,110,50,char(0));
  lcd_line(110,50,18,50,char(0));
  lcd_line(18,50,18,10,char(0));

  
}
#endif