OV7670 without FIFO, SCCB protocol rewritten.

Dependents:   mycame wd_camera

Embed: (wiki syntax)

« Back to documentation index

Show/hide line numbers ov7670sreg.h Source File

ov7670sreg.h

00001 #define REG_GAIN    0x00  /* Gain lower 8 bits (rest in vref) */
00002 #define REG_BLUE    0x01  /* blue gain */
00003 #define REG_RED     0x02  /* red gain */
00004 #define REG_VREF    0x03  /* Pieces of GAIN, VSTART, VSTOP */
00005 #define REG_COM1    0x04  /* Control 1 */
00006 #define COM1_CCIR656  0x40  /* CCIR656 enable */
00007 #define REG_BAVE    0x05  /* U/B Average level */
00008 #define REG_GbAVE    0x06  /* Y/Gb Average level */
00009 #define REG_AECHH    0x07  /* AEC MS 5 bits */
00010 #define REG_RAVE    0x08  /* V/R Average level */
00011 #define REG_COM2    0x09  /* Control 2 */
00012 #define COM2_SSLEEP   0x10  /* Soft sleep mode */
00013 #define REG_PID     0x0a  /* Product ID MSB */
00014 #define REG_VER     0x0b  /* Product ID LSB */
00015 #define REG_COM3    0x0c  /* Control 3 */
00016 #define COM3_SWAP    0x40  /* Byte swap */
00017 #define COM3_SCALEEN  0x08  /* Enable scaling */
00018 #define COM3_DCWEN   0x04  /* Enable downsamp/crop/window */
00019 #define REG_COM4    0x0d  /* Control 4 */
00020 #define REG_COM5    0x0e  /* All "reserved" */
00021 #define REG_COM6    0x0f  /* Control 6 */
00022 #define REG_AECH    0x10  /* More bits of AEC value */
00023 #define REG_CLKRC    0x11  /* Clocl control */
00024 #define CLK_EXT     0x40  /* Use external clock directly */
00025 #define CLK_SCALE    0x3f  /* Mask for internal clock scale */
00026 #define REG_COM7    0x12  /* Control 7 */
00027 #define COM7_RESET   0x80  /* Register reset */
00028 #define COM7_FMT_MASK  0x38
00029 #define COM7_FMT_VGA  0x00
00030 #define COM7_FMT_CIF  0x20  /* CIF format */
00031 #define COM7_FMT_QVGA  0x10  /* QVGA format */
00032 #define COM7_FMT_QCIF  0x08  /* QCIF format */
00033 #define COM7_RGB    0x04  /* bits 0 and 2 - RGB format */
00034 #define COM7_YUV    0x00  /* YUV */
00035 #define COM7_BAYER   0x01  /* Bayer format */
00036 #define COM7_PBAYER   0x05  /* "Processed bayer" */
00037 #define REG_COM8    0x13  /* Control 8 */
00038 #define COM8_FASTAEC  0x80  /* Enable fast AGC/AEC */
00039 #define COM8_AECSTEP  0x40  /* Unlimited AEC step size */
00040 #define COM8_BFILT   0x20  /* Band filter enable */
00041 #define COM8_AGC    0x04  /* Auto gain enable */
00042 #define COM8_AWB    0x02  /* White balance enable */
00043 #define COM8_AEC    0x01  /* Auto exposure enable */
00044 #define REG_COM9    0x14  /* Control 9 - gain ceiling */
00045 #define REG_COM10    0x15  /* Control 10 */
00046 #define COM10_HSYNC   0x40  /* HSYNC instead of HREF */
00047 #define COM10_PCLK_HB  0x20  /* Suppress PCLK on horiz blank */
00048 #define COM10_HREF_REV 0x08  /* Reverse HREF */
00049 #define COM10_VS_LEAD  0x04  /* VSYNC on clock leading edge */
00050 #define COM10_VS_NEG  0x02  /* VSYNC negative */
00051 #define COM10_HS_NEG  0x01  /* HSYNC negative */
00052 #define REG_HSTART   0x17  /* Horiz start high bits */
00053 #define REG_HSTOP    0x18  /* Horiz stop high bits */
00054 #define REG_VSTART   0x19  /* Vert start high bits */
00055 #define REG_VSTOP    0x1a  /* Vert stop high bits */
00056 #define REG_PSHFT    0x1b  /* Pixel delay after HREF */
00057 #define REG_MIDH    0x1c  /* Manuf. ID high */
00058 #define REG_MIDL    0x1d  /* Manuf. ID low */
00059 #define REG_MVFP    0x1e  /* Mirror / vflip */
00060 #define MVFP_MIRROR   0x20  /* Mirror image */
00061 #define MVFP_FLIP    0x10  /* Vertical flip */
00062 #define REG_AEW     0x24  /* AGC upper limit */
00063 #define REG_AEB     0x25  /* AGC lower limit */
00064 #define REG_VPT     0x26  /* AGC/AEC fast mode op region */
00065 #define REG_HSYST    0x30  /* HSYNC rising edge delay */
00066 #define REG_HSYEN    0x31  /* HSYNC falling edge delay */
00067 #define REG_HREF    0x32  /* HREF pieces */
00068 #define REG_TSLB    0x3a  /* lots of stuff */
00069 #define TSLB_YLAST   0x04  /* UYVY or VYUY - see com13 */
00070 #define REG_COM11    0x3b  /* Control 11 */
00071 #define COM11_NIGHT   0x80  /* NIght mode enable */
00072 #define COM11_NMFR   0x60  /* Two bit NM frame rate */
00073 #define COM11_HZAUTO  0x10  /* Auto detect 50/60 Hz */
00074 #define COM11_50HZ   0x08  /* Manual 50Hz select */
00075 #define COM11_EXP    0x02
00076 #define REG_COM12    0x3c  /* Control 12 */
00077 #define COM12_HREF   0x80  /* HREF always */
00078 #define REG_COM13    0x3d  /* Control 13 */
00079 #define COM13_GAMMA   0x80  /* Gamma enable */
00080 #define COM13_UVSAT   0x40  /* UV saturation auto adjustment */
00081 #define COM13_UVSWAP  0x01  /* V before U - w/TSLB */
00082 #define REG_COM14    0x3e  /* Control 14 */
00083 #define COM14_DCWEN   0x10  /* DCW/PCLK-scale enable */
00084 #define REG_EDGE    0x3f  /* Edge enhancement factor */
00085 #define REG_COM15    0x40  /* Control 15 */
00086 #define COM15_R10F0   0x00  /* Data range 10 to F0 */
00087 #define COM15_R01FE   0x80  /*      01 to FE */
00088 #define COM15_R00FF   0xc0  /*      00 to FF */
00089 #define COM15_RGB565  0x10  /* RGB565 output */
00090 #define COM15_RGB555  0x30  /* RGB555 output */
00091 #define REG_COM16    0x41  /* Control 16 */
00092 #define COM16_AWBGAIN  0x08  /* AWB gain enable */
00093 #define REG_COM17    0x42  /* Control 17 */
00094 #define COM17_AECWIN  0xc0  /* AEC window - must match COM4 */
00095 #define COM17_CBAR   0x08  /* DSP Color bar */
00096 
00097 #define REG_BRIGHT   0x55  /* Brightness */
00098 #define REG_REG76    0x76  /* OV's name */
00099 #define R76_BLKPCOR   0x80  /* Black pixel correction enable */
00100 #define R76_WHTPCOR   0x40  /* White pixel correction enable */
00101 #define REG_RGB444   0x8c  /* RGB 444 control */
00102 #define R444_ENABLE   0x02  /* Turn on RGB444, overrides 5x5 */
00103 #define R444_RGBX    0x01  /* Empty nibble at end */
00104 #define REG_HAECC1   0x9f  /* Hist AEC/AGC control 1 */
00105 #define REG_HAECC2   0xa0  /* Hist AEC/AGC control 2 */
00106 #define REG_BD50MAX   0xa5  /* 50hz banding step limit */
00107 #define REG_HAECC3   0xa6  /* Hist AEC/AGC control 3 */
00108 #define REG_HAECC4   0xa7  /* Hist AEC/AGC control 4 */
00109 #define REG_HAECC5   0xa8  /* Hist AEC/AGC control 5 */
00110 #define REG_HAECC6   0xa9  /* Hist AEC/AGC control 6 */
00111 #define REG_HAECC7   0xaa  /* Hist AEC/AGC control 7 */
00112 #define REG_BD60MAX   0xab  /* 60hz banding step limit */
00113 
00114 #define MTX1      0x4f  /* Matrix Coefficient 1 */
00115 #define MTX2      0x50  /* Matrix Coefficient 2 */
00116 #define MTX3      0x51  /* Matrix Coefficient 3 */
00117 #define MTX4      0x52  /* Matrix Coefficient 4 */
00118 #define MTX5      0x53  /* Matrix Coefficient 5 */
00119 #define MTX6      0x54  /* Matrix Coefficient 6 */
00120 #define REG_CONTRAS   0x56  /* Contrast control */
00121 #define MTXS      0x58  /* Matrix Coefficient Sign */
00122 #define AWBC7      0x59  /* AWB Control 7 */
00123 #define AWBC8      0x5a  /* AWB Control 8 */
00124 #define AWBC9      0x5b  /* AWB Control 9 */
00125 #define AWBC10     0x5c  /* AWB Control 10 */
00126 #define AWBC11     0x5d  /* AWB Control 11 */
00127 #define AWBC12     0x5e  /* AWB Control 12 */
00128 #define REG_GFIX    0x69  /* Fix gain control */
00129 #define GGAIN      0x6a  /* G Channel AWB Gain */
00130 #define DBLV      0x6b  
00131 #define AWBCTR3     0x6c  /* AWB Control 3 */
00132 #define AWBCTR2     0x6d  /* AWB Control 2 */
00133 #define AWBCTR1     0x6e  /* AWB Control 1 */
00134 #define AWBCTR0     0x6f  /* AWB Control 0 */