Niệm Phật

Bà Rịa - Vũng Tàu, Vietnam

LinkedIn

Twitter

Facebook

https://www.niemphat.vn là pháp tu dựa vào tự lực cùng tha lực. Tự lực là tâm lực của chính mình nhất tâm niệm Phật. Tha lực là những nguyện lực của 48 đại nguyện Phật A Di Ðà

Niệm’s public repositories

They don't have any public repositories yet.