Long Đình Danh Trà

LinkedIn

Twitter

Facebook

https://longdinhdanhtra.com/ Đầu năm 2021, chị cùng các cộng sự và chuyên gia trong ngành sáng lập thương hiệu “Long Đình Danh Trà”. Bắt đầu từ đây, hành trình khám phá tìm hiểu về trà của chị

Long Đình’s public repositories

They don't have any public repositories yet.