Hưng Trí

https://hungtri.org/ - là đơn vị nhà thầu thiết kế, thi công kho lạnh công nghiệp, phòng sạch, hệ thống lạnh. Dựa theo kinh nghiệm làm việc và chất lượng sản phẩm.

Hưng’s public repositories

They don't have any public repositories yet.