Bác sĩ Phương Trần Là một trong những bác sĩ tạo hình mũi chuyên sâu tại Việt Nam. Người đi theo xu hướng phẫu thuật ĐẸP TỰ NHIÊN – AN TOÀN – BỀN VỮNG. Địa chỉ: 377 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10

Dr’s public repositories

They don't have any public repositories yet.