Dat Thanh Plastic

LinkedIn

Twitter

Facebook

datthanhplastic Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành sản xuất nhựa. Đem đến cho khách hàng những sản phẩm có chất lượng ổn định, giá thành hợp lý. #datthanhplastic https://datthanhplastic.com

Dat Thanh’s public repositories

They don't have any public repositories yet.