met else

Dependencies:   mbed

Fork of EMG_check by sibren vuurberg

main.cpp

Committer:
daniQQue
Date:
2016-09-30
Revision:
5:6777d59c5351
Parent:
4:2b3fbd7ef1cf
Child:
6:2818c1a557f5

File content as of revision 5:6777d59c5351:

#include "mbed.h"
#include "MODSERIAL.h"
 
DigitalOut led(LED_RED);
DigitalOut led2(LED_BLUE);
InterruptIn sw3(SW3);
Serial pc(USBTX, USBRX);
DigitalOut richting_motor1(D4);
PwmOut pwm_motor1(D5);
DigitalOut richting_motor2(D7);
PwmOut pwm_motor2(D6);
int n = 0; //start van de teller wordt op nul gesteld
 
void SwitchN() {            // maakt simpele functie die 1 bij n optelt
  n++;
  }
 
int main()
{
 pc.baud(115200);           // zorgt voor de link voor putty, 115200 is snelheid

 while (true) {            // zorgt er voor dat de code oneindig doorgelopen wordt
  
  sw3.fall(&SwitchN);         // zorgt er voor dat void switch wordt gedaan als switch 3 wordt ingedrukt
  
  char c = pc.getc();         // zorgt ervoor dat er in het toetsenboard characters gebruikt kunnen worden
  
  if (c=='s')              // als s ingedrukt wordt gebeurd het volgende
  {
     if (n%2==0)           // als s ingedrukt wordt en het getal is even gebeurd het onderstaande
     {
      pc.printf("n is even \n\r"); // print lijn "n is even"
      pc.printf("up \n\r");    // print lijn "up"  
      richting_motor1 = 1;
      pwm_motor1 = 1; 
      wait (0.05);
     } 
     
     else              // als s is ingedrukt maar het getal is niet even (dus oneven) gebeurdt het onderstaande
     {
      pc.printf("n is odd \n\r"); // print lijn "n is odd"
      pc.printf("left \n\r");   // print lijn "left"
      richting_motor2 = 1;
      pwm_motor2 = 1;
     wait (0.05);
     }   
       
  }
  else if (c=='d')           // als d ingedrukt wordt gebeurd het volgende
  {
     if (n%2==0)           // als d is ingedrukt en n is even dan gebeurd het volgende
     {
      pc.printf("n is even \n\r"); // print lijn "n is even"
      pc.printf("down \n\r");   // print lijn "down"  
      richting_motor1 = 0;
      pwm_motor1 = 1;
      wait (0.05);
      
     } 
     else              // als d is ingedrukt maar het getal is niet even (dus oneven) gebeurdt het onderstaande
     {
      pc.printf("n is odd \n\r"); // print lijn "n is odd"
      pc.printf("right \n\r");  // print lijn "right"
      richting_motor2 = 0;
      pwm_motor2 = 1;
      wait (0.05); 
     }   
  else 
  {pwm_motor2=0;
  pwm_motor=0;
  }       
  }  
      
}
}