met else

Dependencies:   mbed

Fork of EMG_check by sibren vuurberg

Embed: (wiki syntax)

« Back to documentation index

Show/hide line numbers main.cpp Source File

main.cpp

00001 #include "mbed.h"
00002 //#include "MODSERIAL.h"
00003 
00004 DigitalOut led(LED_RED);
00005 DigitalOut led2(LED_BLUE);
00006 InterruptIn sw3(SW3);
00007 Serial pc(USBTX, USBRX);
00008 DigitalOut richting_motor1(D4);
00009 PwmOut pwm_motor1(D5);
00010 DigitalOut richting_motor2(D7);
00011 PwmOut pwm_motor2(D6);
00012 int n = 0; //start van de teller wordt op nul gesteld
00013 
00014 void SwitchN() {            // maakt simpele functie die 1 bij n optelt
00015   n++;
00016   }
00017 
00018 int main()
00019 {
00020  pc.baud(115200);           // zorgt voor de link voor putty, 115200 is snelheid
00021 
00022  while (true) {            // zorgt er voor dat de code oneindig doorgelopen wordt
00023   
00024   sw3.fall(&SwitchN);         // zorgt er voor dat void switch wordt gedaan als switch 3 wordt ingedrukt
00025   
00026   char c = pc.getc();         // zorgt ervoor dat er in het toetsenboard characters gebruikt kunnen worden
00027   
00028   if (c=='s')              // als s ingedrukt wordt gebeurd het volgende
00029   {
00030     if (n%2==0)           // als s ingedrukt wordt en het getal is even gebeurd het onderstaande
00031     {
00032      pc.printf("n is even \n\r"); // print lijn "n is even"
00033      pc.printf("up \n\r");    // print lijn "up"  
00034      richting_motor1 = 1;
00035      pwm_motor1 = 1; 
00036      wait (0.05);
00037     } 
00038     
00039     else              // als s is ingedrukt maar het getal is niet even (dus oneven) gebeurdt het onderstaande
00040     {
00041      pc.printf("n is odd \n\r"); // print lijn "n is odd"
00042      pc.printf("left \n\r");   // print lijn "left"
00043      richting_motor2 = 1;
00044      pwm_motor2 = 1;
00045      wait (0.05);
00046     }   
00047        
00048   }
00049   else if (c=='d')           // als d ingedrukt wordt gebeurd het volgende
00050   {
00051     if (n%2==0)           // als d is ingedrukt en n is even dan gebeurd het volgende
00052     {
00053      pc.printf("n is even \n\r"); // print lijn "n is even"
00054      pc.printf("down \n\r");   // print lijn "down"  
00055      richting_motor1 = 0;
00056      pwm_motor1 = 1;
00057      wait (0.05);
00058      
00059     } 
00060     else              // als d is ingedrukt maar het getal is niet even (dus oneven) gebeurdt het onderstaande
00061     {
00062      pc.printf("n is odd \n\r"); // print lijn "n is odd"
00063      pc.printf("right \n\r");  // print lijn "right"
00064      richting_motor2 = 0;
00065      pwm_motor2 = 1;
00066      wait (0.05); 
00067     }   
00068   else 
00069   {pwm_motor2=0;
00070   pwm_motor=0;
00071   }       
00072   }  
00073      
00074 }
00075 }
00076