met else

Dependencies:   mbed

Fork of EMG_check by sibren vuurberg

Revision:
5:6777d59c5351
Parent:
4:2b3fbd7ef1cf
Child:
6:2818c1a557f5
--- a/main.cpp	Fri Sep 30 09:16:26 2016 +0000
+++ b/main.cpp	Fri Sep 30 09:30:05 2016 +0000
@@ -1,15 +1,15 @@
 #include "mbed.h"
-//#include "MODSERIAL.h"
+#include "MODSERIAL.h"
 
 DigitalOut led(LED_RED);
 DigitalOut led2(LED_BLUE);
 InterruptIn sw3(SW3);
 Serial pc(USBTX, USBRX);
-DigitalOut motor1(D4);
+DigitalOut richting_motor1(D4);
 PwmOut pwm_motor1(D5);
-DigitalOut motor2(D7);
+DigitalOut richting_motor2(D7);
 PwmOut pwm_motor2(D6);
-int n = 0;
+int n = 0; //start van de teller wordt op nul gesteld
 
 void SwitchN() {            // maakt simpele functie die 1 bij n optelt
   n++;
@@ -17,11 +17,11 @@
 
 int main()
 {
- pc.baud(115200);           // zorgt voor de link voor putty
- 
+ pc.baud(115200);           // zorgt voor de link voor putty, 115200 is snelheid
+
  while (true) {            // zorgt er voor dat de code oneindig doorgelopen wordt
   
-  sw3.fall(&SwitchN);         // zorrgt er voor dat void switch wordt gedaan als switch 3 wordt ingedrukt
+  sw3.fall(&SwitchN);         // zorgt er voor dat void switch wordt gedaan als switch 3 wordt ingedrukt
   
   char c = pc.getc();         // zorgt ervoor dat er in het toetsenboard characters gebruikt kunnen worden
   
@@ -31,20 +31,20 @@
     {
      pc.printf("n is even \n\r"); // print lijn "n is even"
      pc.printf("up \n\r");    // print lijn "up"  
-      motor1 = 1;
-      pwm_motor1 = 1;   
+      richting_motor1 = 1;
+      pwm_motor1 = 1; 
      wait (0.05);
     } 
-     pwm_motor1 = 0;
+     
     else              // als s is ingedrukt maar het getal is niet even (dus oneven) gebeurdt het onderstaande
     {
      pc.printf("n is odd \n\r"); // print lijn "n is odd"
      pc.printf("left \n\r");   // print lijn "left"
-      motor2 = 1;
+      richting_motor2 = 1;
      pwm_motor2 = 1;
      wait (0.05);
     }   
-     pwm_motor2 = 0;   
+       
   }
   else if (c=='d')           // als d ingedrukt wordt gebeurd het volgende
   {
@@ -52,21 +52,23 @@
     {
      pc.printf("n is even \n\r"); // print lijn "n is even"
      pc.printf("down \n\r");   // print lijn "down"  
-      motor1 = 0;
+      richting_motor1 = 0;
      pwm_motor1 = 1;
      wait (0.05);
      
     } 
-     pwm_motor1 = 0;
     else              // als d is ingedrukt maar het getal is niet even (dus oneven) gebeurdt het onderstaande
     {
      pc.printf("n is odd \n\r"); // print lijn "n is odd"
      pc.printf("right \n\r");  // print lijn "right"
-      motor2 = 0;
+      richting_motor2 = 0;
      pwm_motor2 = 1;
      wait (0.05); 
     }   
-     pwm_motor2=0;      
+  else 
+  {pwm_motor2=0;
+  pwm_motor=0;
+  }       
   }  
      
 }