Guant intel·ligent per ajudar a la rehabilitació i a l'entrenament

Dependencies:   BluetoothSoftSerial SoftSerial mbed

BluetoothSerial.lib

Committer:
RogerRF
Date:
2018-10-04
Revision:
0:7db3f15dddd3

File content as of revision 0:7db3f15dddd3:

https://developer.mbed.org/users/gbm/code/BluetoothSoftSerial/#267fd413fd16