Final firmware for ConnectorBox TPH 1.0 (NXP LPC1768).

Dependencies:   USBDevice mbed

TSCZ ConnectorBox (Czech only)

/media/uploads/Neolker/total.png

Funkce

 • 40x kanálů propojených s měřicími kartami Fluke 2638A
  • 18x 4-vodičové RTD
  • 2x 4-vodičové snímače tlaku s externím napájením
  • 20x rozpoznání 1-wire ID čipů (DS2401+, DS24B33+, ...)
 • 2x UART rozhraní pro komunikaci s Rotronic HC2-S snímači (teplota, rel. vlhkost)
 • USB Serial komunikace s PC (921600 Baud)
 • USB_LED - signalizační ovladatelná LED
 • LEMO konektory

Seznam příkazů

PříkazPopis funkcePočet příchozích BajtůDoba odezvy (maximální)
aPřečte všechny ID a ROT568 B1154 ms
dLadění ROT_01 (RAW Data)183 nebo 284 B433 ms
hZobrazí tento HELP507 B507 ms
iPřečte všechna ID500 B591 ms
pPeriodické čtení všech ROT102 B až variabilní599 ms až variabilní
rPřečte všechny ROT68 B566 ms
sSignalizace pomocí USB_LED14 B14 ms
tTest ID_01 a ROT_0159 B313 ms
vZobrazí verzi firmware252 B252 ms

Pozn.: Nezáleží na velikosti písmene, tedy "a" provede to samé jako "A"

Naprogramování MCU

Potřebný SW a HW

 • Naimportovaný tento projekt
 • Pro převod souboru z .BIN na .HEX program Hexplorer
 • Pro naprogramování MCU program Flash Magic
 • Univerzální převodník USB <-> Serial UART - PRG 1.0 /media/uploads/Neolker/prg_top.png /media/uploads/Neolker/prg_bot.png
 • Propojovací kablíky
 • USB kabel pro napájení ConnectorBox

Postup programování

 1. V mbed compilátoru zkompilujte projekt pro platformu mbed LPC1768
 2. Stáhnutou binárku TSCZ_ConnectorBox_LPC1768_2-0.bin otevřete v Hexploreru
 3. V Hexploreru potom vyexportujte HEX soubor ve formátu Intel Hex: /media/uploads/Neolker/flash_1.png
 4. Připojte USB kabel ke ConnectorBoxu kvůli napájení
 5. Propojte Univerzální převodník PRG 1.0 a programovací piny ConnectorBoxu (TX<->RX, RX<->TX a GND<->GND) /media/uploads/Neolker/prog.png
 6. Připojte PRG 1.0 k PC a zjistěte si přes Správce zařízení příslušné číslo COM portu (v tomto případě COM 8)
 7. Na ConnectorBox DPS stiskněte nejprve ISP tlačítko, následně stiskněte RESET tlačítko a uvolněte je v obraceném pořadí, tzn. nejprve uvolnit RESET a poté ISP -> MCU tímto přejde do "flashovacího" módu
 8. HEX soubor TSCZ_ConnectorBox_LPC1768_2-0.hex nahrajte pomocí Flash Magic s tímto nastavením /media/uploads/Neolker/flash_2.png
 9. Průběh programování můžete sledovat dole ve statusové liště Flash Magic
 10. Zhruba po 5 minutách by mělo být hotovo se zeleným výpisem Finished ve statusové liště viz předchozí bod
 11. Nyní odpojte Univerzální převodník PRG 1.0
 12. A resetujte ConnectorBox stisknutím tlačítka RESET, nebo odpojte a připojte USB kabel ConnectorBoxu
 13. Gratuluji, v MCU nyní běží nový firmware

Instalace

 1. Stáhnout USB-Serial driver: TSCZ_ConnectorBox_Driver.inf
 2. Připojit ConnectorBox USB kabelem k PC. Po připojení by se mělo zobrazit toto: /media/uploads/Neolker/install_1.png
 3. Ve Správci zařízení pravým tlačítkem na CDC DEVICE vybrat Aktualizovat software ovladače... /media/uploads/Neolker/install_2.png
 4. Dále zvolte Vyhledat ovladač v počítači a najděte umístění driveru z kroku č. 1.
 5. Driver je nepodepsaný, tedy jen potvrďte bezpečnostní hlášku pro pokračovaní instalace volbou Přesto nainstalovat...
 6. Po úspěšné instalaci bude ve Správci zařízení nové zařízení pod sekcí Porty s názvem TSCZ ConnectorBox /media/uploads/Neolker/install_3.png
 7. Číslo portu (v tomto případě COM20) si poznamenejte pro další použití

Použití

Terminál

 • Funkčnost můžete ověřit v oblíbeném terminálu PuTTY s tímto nastavením: /media/uploads/Neolker/use_1.png
 • Příklad výpisu v terminálu po vyzkoušení příkazů (w - neznámý příkaz, h - help, v - verze): /media/uploads/Neolker/use_2.png
 • Každý řádek výpisu je ukončený novým řádkem dle standardu MS Windows: CR+LF, "\r\n", 0x0D0A

LabVIEW

 • Díky jednoduché komunikaci po virtuální seriové lince, pomocí příkazů a odpovědí, není problém komunikovat s ConnectorBoxem pomocí VISA driveru v jakékoliv verzi LabVIEW od National Instruments.
 • Pozor u funkcí VISA Read a VISA Write, Windows ovladač Usbser.sys obsahuje chybu, že při asynchronním módu komunikace nastává náhodně po nějaké době BSOD aneb "modrá smrt", která vám dokáže velmi znepříjemnit den, protože po následujícím nutném tvrdém restartu přijdete o veškerou rozdělanou práci. Řešení jsou k dispozici dvě:
  1. Hotfix záplata přímo od Microsoftu je ke stažení zde KB2964073 (pouze pro Windows 7).
  2. Daleko lepší je přepnout obě funkce VISA Read a VISA Write v LabVIEW vždy na Synchronní mód: /media/uploads/Neolker/labview_bsod.png

Tags

2016-09-26 tip Revision History Files