x

Dependents:   20180621_FT813

FRAMSPI.cpp

Committer:
JackB
Date:
2018-07-23
Revision:
0:0411eff88bac

File content as of revision 0:0411eff88bac:

/* FRAMSPI - Ramtron FRAM FM24VXX series driver
* Copyright (c) 2012 Oleg Evsegneev
* Released under the MIT License: http://mbed.org/license/mit
*
* Datasheet http://www.ramtron.com/files/datasheets/FM25V02_ds.pdf
*/
 
#include "mbed.h"
#include "FRAMSPI.h"
 
FRAMSPI::FRAMSPI(SPI& spi, PinName ncs) : _spi(spi), _ncs(ncs) {
  deselect();
}
 
void FRAMSPI::select() {
  _ncs = 0;
}
 
void FRAMSPI::deselect() {
  _ncs = 1;
}
 
void FRAMSPI::readID( char *buff ) {
  select();
  _spi.write(READ_SN);
  for( int i=0; i<8; i++ )
    buff[i] = (char) _spi.write(0);
  deselect();
}
 
void FRAMSPI::readSN( char *buff ) {
  select();
  _spi.write(READ_SN);
  for( int i=0; i<2; i++ )
    buff[i] = (char) _spi.write(0);
  deselect();
}
 
void FRAMSPI::prepareCommand(char cmd, int addr) {
  if( cmd == WRITE ){
    select();
    _spi.write(WRITE_ENABLED);
    deselect();
  }
  select();
  _spi.write(cmd);
  _spi.write(addr >> 8);
  _spi.write(addr & 0xFF);
}
 
// write
void FRAMSPI::write(int addr, char byte) {
  prepareCommand(WRITE, addr);
  _spi.write(byte);
  deselect();
}
 
void FRAMSPI::write(int addr, char *buff, int cnt) {
  prepareCommand(WRITE, addr);
  for (int i = 0; i < cnt; i++) {
    _spi.write(buff[i]);
  }
  deselect();
}
 
// read
char FRAMSPI::read(int addr) {
  char res;
  prepareCommand(READ, addr);
  res = _spi.write(0);
  deselect();
  return res;
}
 
void FRAMSPI::read(int addr, char * buff, int cnt) {
  prepareCommand(READ, addr);
  for (int i = 0; i < cnt; i++) {
    buff[i] = _spi.write(0);
  }
  deselect();
}