x

Fork of BurstSPI by Erik Olieman

BurstSPI_NUCLEO_L152RE.cpp

Committer:
JackB
Date:
15 months ago
Revision:
14:35df38577abd
Parent:
13:bc069279eb37

File content as of revision 14:35df38577abd:

/* BurstSPI_NUCLEO_L152RE.cpp */
#ifdef TARGET_NUCLEO_L152RE
#include "BurstSPI.h"
 
void BurstSPI::fastWrite(int data) {
  
  SPI_TypeDef *spi = (SPI_TypeDef *)(_spi.spi);
  // Check if data is transmitted
  while (!((SPI_I2S_GetFlagStatus(spi, SPI_I2S_FLAG_TXE) != RESET) ? 1 : 0));
  SPI_I2S_SendData(spi, (uint16_t)data);
  }
  
void BurstSPI::clearRX( void ) {
  int status;
  //Check if the RX buffer is busy
  SPI_TypeDef *spi = (SPI_TypeDef *)(_spi.spi);
  status = ((SPI_I2S_GetFlagStatus(spi, SPI_I2S_FLAG_BSY) != RESET) ? 1 : 0);
  if (status){  
    // Check RX buffer readable
    while (!((SPI_I2S_GetFlagStatus(spi, SPI_I2S_FLAG_RXNE) != RESET) ? 1 : 0));
    int dummy = (int)SPI_I2S_ReceiveData(spi);
  }
}
#endif