MAXIM DS3231 accurate Real Time Clock Library

Dependents:   20180621_FT813

Fork of DS3231 by remi cormier

TableSummerTime.h

Committer:
JackB
Date:
2018-07-23
Revision:
3:1af2ff7cfe26

File content as of revision 3:1af2ff7cfe26:

/*
http://hemel.waarnemen.com/aarde/zomertijd.html#2016
De zomertijd (of zomeruur) begint in de EU op de laatste zondag van maart en eindigt op de laatste zondag van oktober.
Dit gebeurt in alle lidstaten op hetzelfde moment.
In België en Nederland is dat 's nachts om 2 uur wintertijd (of winteruur; MET).
In het voorjaar betekent dat dat de klok van 2 uur MET wordt omgezet naar 3 uur MEZT,
zodat de nacht een uur korter duurt.
In het najaar wordt de klok om 3 uur MEZT teruggezet naar 2 uur MET,
zodat we een uur langer kunnen slapen (de tijdspanne tussen 2 en 3 uur komt immers tweemaal voor).
*/

  const char * const SummerTime[] = {
    "2011", "03", "27", "10", "30",
    "2012", "03", "25", "10", "28",
    "2013", "03", "31", "10", "27",
    "2014", "03", "30", "10", "26",
    "2015", "03", "29", "10", "25",
    "2016", "03", "27", "10", "30",
    "2017", "03", "26", "10", "29",
    "2018", "03", "25", "10", "28",
    "2019", "03", "31", "10", "27",
    "2020", "03", "29", "10", "25",
    
    "2021", "03", "28", "10", "31",
    "2022", "03", "27", "10", "30",
    "2023", "03", "26", "10", "29",
    "2024", "03", "31", "10", "27",
    "2025", "03", "30", "10", "26",
    "2026", "03", "29", "10", "25",
    "2027", "03", "28", "10", "31",
    "2028", "03", "26", "10", "29",
    "2029", "03", "25", "10", "28",
    "2030", "03", "31", "10", "27",

    "2031", "03", "30", "10", "26",
    "2032", "03", "28", "10", "31",
    "2033", "03", "27", "10", "30",
    "2034", "03", "26", "10", "29",
    "2035", "03", "25", "10", "28",
    "2036", "03", "30", "10", "26",
    "2037", "03", "29", "10", "25",
    "2038", "03", "28", "10", "31",
    "2039", "03", "27", "10", "30",
    "2040", "03", "25", "10", "28",

    "2041", "03", "31", "10", "27",
    "2042", "03", "30", "10", "26",
    "2043", "03", "29", "10", "25",
    "2044", "03", "27", "10", "30",
    "2045", "03", "26", "10", "29",
    "2046", "03", "25", "10", "28",
    "2047", "03", "31", "10", "27",
    "2048", "03", "29", "10", "25",
    "2049", "03", "28", "10", "31",
    "2050", "03", "27", "10", "30",

    "2051", "03", "26", "10", "29",
    "2052", "03", "31", "10", "27",
    "2053", "03", "30", "10", "26",
    "2054", "03", "29", "10", "25",
    "2055", "03", "28", "10", "31",
    "2056", "03", "26", "10", "29",
    "2057", "03", "25", "10", "28",
    "2058", "03", "31", "10", "27",
    "2059", "03", "30", "10", "26",
    "2060", "03", "28", "10", "31"
  };