MAXIM DS3231 accurate Real Time Clock Library

Dependents:   20180621_FT813

Fork of DS3231 by remi cormier

Revision:
3:1af2ff7cfe26
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/TableSummerTime.h	Mon Jul 23 12:25:27 2018 +0000
@@ -0,0 +1,67 @@
+/*
+http://hemel.waarnemen.com/aarde/zomertijd.html#2016
+De zomertijd (of zomeruur) begint in de EU op de laatste zondag van maart en eindigt op de laatste zondag van oktober.
+Dit gebeurt in alle lidstaten op hetzelfde moment.
+In België en Nederland is dat 's nachts om 2 uur wintertijd (of winteruur; MET).
+In het voorjaar betekent dat dat de klok van 2 uur MET wordt omgezet naar 3 uur MEZT,
+zodat de nacht een uur korter duurt.
+In het najaar wordt de klok om 3 uur MEZT teruggezet naar 2 uur MET,
+zodat we een uur langer kunnen slapen (de tijdspanne tussen 2 en 3 uur komt immers tweemaal voor).
+*/
+
+  const char * const SummerTime[] = {
+    "2011", "03", "27", "10", "30",
+    "2012", "03", "25", "10", "28",
+    "2013", "03", "31", "10", "27",
+    "2014", "03", "30", "10", "26",
+    "2015", "03", "29", "10", "25",
+    "2016", "03", "27", "10", "30",
+    "2017", "03", "26", "10", "29",
+    "2018", "03", "25", "10", "28",
+    "2019", "03", "31", "10", "27",
+    "2020", "03", "29", "10", "25",
+    
+    "2021", "03", "28", "10", "31",
+    "2022", "03", "27", "10", "30",
+    "2023", "03", "26", "10", "29",
+    "2024", "03", "31", "10", "27",
+    "2025", "03", "30", "10", "26",
+    "2026", "03", "29", "10", "25",
+    "2027", "03", "28", "10", "31",
+    "2028", "03", "26", "10", "29",
+    "2029", "03", "25", "10", "28",
+    "2030", "03", "31", "10", "27",
+
+    "2031", "03", "30", "10", "26",
+    "2032", "03", "28", "10", "31",
+    "2033", "03", "27", "10", "30",
+    "2034", "03", "26", "10", "29",
+    "2035", "03", "25", "10", "28",
+    "2036", "03", "30", "10", "26",
+    "2037", "03", "29", "10", "25",
+    "2038", "03", "28", "10", "31",
+    "2039", "03", "27", "10", "30",
+    "2040", "03", "25", "10", "28",
+
+    "2041", "03", "31", "10", "27",
+    "2042", "03", "30", "10", "26",
+    "2043", "03", "29", "10", "25",
+    "2044", "03", "27", "10", "30",
+    "2045", "03", "26", "10", "29",
+    "2046", "03", "25", "10", "28",
+    "2047", "03", "31", "10", "27",
+    "2048", "03", "29", "10", "25",
+    "2049", "03", "28", "10", "31",
+    "2050", "03", "27", "10", "30",
+
+    "2051", "03", "26", "10", "29",
+    "2052", "03", "31", "10", "27",
+    "2053", "03", "30", "10", "26",
+    "2054", "03", "29", "10", "25",
+    "2055", "03", "28", "10", "31",
+    "2056", "03", "26", "10", "29",
+    "2057", "03", "25", "10", "28",
+    "2058", "03", "31", "10", "27",
+    "2059", "03", "30", "10", "26",
+    "2060", "03", "28", "10", "31"
+  };