werkend filter: 50 hz notch 20 hz hoogdoorlaat 80 hz laagdoorlaat geabsoluteerd vermenigvuldigd met 10

Dependencies:   HIDScope mbed-dsp mbed

Fork of P5-2 by Daan

Revision:
28:c40dc343033f
Parent:
0:68c8cf9a1f96