werkend filter: 50 hz notch 20 hz hoogdoorlaat 80 hz laagdoorlaat geabsoluteerd vermenigvuldigd met 10

Dependencies:   HIDScope mbed-dsp mbed

Fork of P5-2 by Daan

Revisions of HIDScope.lib

Revision Date Message Actions
0:68c8cf9a1f96 2014-10-09 Originieel, lowpass, highpass 0.5hz File  Diff  Annotate