werkend filter: 50 hz notch 20 hz hoogdoorlaat 80 hz laagdoorlaat geabsoluteerd vermenigvuldigd met 10

Dependencies:   HIDScope mbed-dsp mbed

Fork of P5-2 by Daan

mbed-dsp.lib/shortlog@c40dc343033f: not found in manifest