atoombom

Dependencies:   Encoder HIDScope mbed

Fork of EMG by Tom Tom

Committer:
Bartvaart
Date:
Mon Sep 28 10:25:22 2015 +0000
Revision:
20:4fe3cab02341
Parent:
18:4ebf5e640f0c
Hoi Richard hier is een zeer geheim bestand over het filteren van EMG signalen

Who changed what in which revision?

UserRevisionLine numberNew contents of line
Bartvaart 18:4ebf5e640f0c 1 #include "mbed.h"
Bartvaart 18:4ebf5e640f0c 2 // Header zend de "functies"(cpp) bestanden goed door naar main
Bartvaart 20:4fe3cab02341 3 double computeBiquad();