Dopasowany do naszego firmware'u

Dependencies:   ArduinoAPI

Fork of WeeESP8266 by ITEAD STUDIO

Revision:
15:5c5a85e984a8
Parent:
11:e9bee504024d
Child:
16:80c08e69c31a
diff -r 6a9414577daa -r 5c5a85e984a8 log.h
--- a/log.h	Sat Feb 07 06:52:18 2015 +0000
+++ b/log.h	Sat Feb 07 08:12:23 2015 +0000
@@ -6,8 +6,8 @@
 #define LOG_OUTPUT_ERROR       (1)
 #define LOG_OUTPUT_WARN        (1)
 #define LOG_OUTPUT_INFO        (1)
-#define LOG_OUTPUT_DEBUG       (1)
-#define LOG_OUTPUT_VERBOSE      (1)
+#define LOG_OUTPUT_DEBUG       (0)
+#define LOG_OUTPUT_VERBOSE      (0)
 
 #define LOG_OUTPUT_ERROR_PREFIX    (1)
 #define LOG_OUTPUT_WARN_PREFIX    (1)