WIZnetInterface using namespace

Dependents:   DualNetworkInterface-Basic

Fork of WIZnetInterface by WIZnet

Revision:
7:da6fcec0f3fe
Parent:
3:f8c6efc8bf83
Child:
8:4c02de1dbf3a
--- a/eth_arch.h	Mon Jun 15 22:44:54 2015 +0900
+++ b/eth_arch.h	Mon Jun 15 23:43:56 2015 +0000
@@ -19,19 +19,20 @@
 
 #pragma once
 
-//#define USE_W7500 // used WIZwiki_W7500
-#define USE_W5500 // used W5500 Ethernet Shield & WIZ550io
+#if defined(TARGET_WIZwiki_W7500)
 
+#include "W7500x_toe.h"
+#define __DEF_USED_IC101AG__ //For using IC+101AG@WIZwiki-W7500
 
-#if defined(USE_W5500)
-#include "W5500.h"
-//#define USE_WIZ550IO_MAC  // using the MAC address stored in the WIZ550io
-#endif
+#else
 
-#if defined(USE_W7500)
-#include "W7500x_toe.h"
-#define __DEF_USED_IC101AG__ //For using IC+101AG@WIZwiki-W7500
+#include "W5500.h"      // W5500 Ethernet Shield 
+//#define USE_WIZ550IO_MAC  // WIZ550io; using the MAC address
+
 #endif
 
 
 
+
+
+