Programskim kodom se upravlja maketom malog DC motora koji je spojen na inkrementalni enkoder. Sa inkrementalnog enkodera se čitaju dvije faze impulsa pomoću kojih se računa brzina vrtnje iz impusla u vrenenu i smjer vrtnje iz odnosa stanja faza enkodera. Popunjenost PWM-a se zadaje potenciometrom a promjena smjera i pokretanje je se upravlja tipkalima.

Revisions of PisanjeNaEkran.cpp

Revision Date Message Actions
0:a19b3eba5b1b 23 months ago I2c oled, pisanje na ekran; File  Diff  Annotate