Programskim kodom se upravlja maketom malog DC motora koji je spojen na inkrementalni enkoder. Sa inkrementalnog enkodera se čitaju dvije faze impulsa pomoću kojih se računa brzina vrtnje iz impusla u vrenenu i smjer vrtnje iz odnosa stanja faza enkodera. Popunjenost PWM-a se zadaje potenciometrom a promjena smjera i pokretanje je se upravlja tipkalima.

Revision:
0:a19b3eba5b1b
diff -r 000000000000 -r a19b3eba5b1b PisanjeNaEkran.cpp
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/PisanjeNaEkran.cpp	Tue Feb 11 09:55:03 2020 +0000
@@ -0,0 +1,57 @@
+#include "PisanjeNaEkran.h"
+#include "mbed.h"
+#include "CriusOLED.h"
+
+
+PisanjeNaEkran::PisanjeNaEkran(PinName pin) :ain(pin)
+{
+  i2c.frequency(40000);
+  init_OLED();
+  displayOn();
+  reset_display();
+};
+
+void PisanjeNaEkran::ekran(int brzina_1, int brzina_2, int frekvencija, bool smjer, bool smot)
+{
+  char buf[9];
+  char brz1[9];
+  char brz2[9];
+  char frekv[9];
+  float dataAI;
+
+  dataAI=ain*100;
+  sprintf(buf, "%.2f ", dataAI);
+  sprintf(brz1, "%drpm ", brzina_1);
+  sprintf(brz2, "%drpm ", brzina_2);
+  sprintf(frekv, "%dHz ", frekvencija);
+
+  sendStrXY( buf,0,0);
+  if(smjer==0) {
+    sendStrXY( "ljevo",1,0);
+  } else {
+    sendStrXY( "desno",1,0);
+  }
+
+  if(brzina_1==0) {
+    sendStrXY( "0rpm  ",2,0);
+  } else {
+    sendStrXY( brz1,2,0);
+  }
+  if(brzina_2==0) {
+    sendStrXY( "0rpm  ",3,0);
+  } else {
+    sendStrXY( brz2,3,0);
+  }
+  if(frekvencija==0) {
+    sendStrXY( "0Hz  ",4,0);
+  } else {
+    sendStrXY( frekv,4,0);
+  }
+
+  if(smot==0) {
+    sendStrXY( "ljevo",5,0);
+  } else {
+    sendStrXY( "desno ",5,0);
+  }
+
+}