Programskim kodom se upravlja maketom malog DC motora koji je spojen na inkrementalni enkoder. Sa inkrementalnog enkodera se čitaju dvije faze impulsa pomoću kojih se računa brzina vrtnje iz impusla u vrenenu i smjer vrtnje iz odnosa stanja faza enkodera. Popunjenost PWM-a se zadaje potenciometrom a promjena smjera i pokretanje je se upravlja tipkalima.

PisanjeNaEkran.h

Committer:
mlucan
Date:
21 months ago
Revision:
0:a19b3eba5b1b

File content as of revision 0:a19b3eba5b1b:

#ifndef MBED_PISANJENAEKRAN_H
#define MBED_PISANJENAEKRAN_H

#include "mbed.h"


class PisanjeNaEkran
{
public:
    PisanjeNaEkran(PinName pin);
    void ekran(int brzina_1, int brzina_2, int frekvencija, bool smjer, bool smot);

private:
    AnalogIn ain;  
};
#endif